Veterinární klinika ViaVet

KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU STAŘEČKŮ

 Každý věk chce své a je pochopitelné, že starší organismus potřebuje zvýšenou péči. Proto je vhodné využívat systém aktivní ochrany starých pacientů. Jakmile kočka dosáhne věku 9 let, měli bychom o tomto systému uvažovat.

U psů je to složitější a řídíme se váhou. Psi:
do 10kg v 9 letech
10-25kg v 8 letech
25-45kg v 7 letech
nad 45kg v 6 letech

Součástí kontroly zdravotního stavu staršího zvířete je:
- podrobné celkové vyšetření pacienta
- odběr krve a její biochemický a hematologický rozbor
- vyšetření moče
- další potřebná vyšetření, např. trusu

Odběr krve u geriatrického pacienta

 

Po zhodnocení výsledků těchto vyšetření následuje:
- podávání podpůrných látek zlepšujících např. metabolizmus organismu
- doporučení druhu a podávání speciálních diet
- případná aplikace léčiv.

 Cílem tohoto intenzívnějšího sledování starších zvířat je odhalení ještě nezpozorovaných onemocnění a jejich včasná léčba. Pomocí tohoto programu se snažíme zvýšit kvalitu života a prodloužit věk. Rozhodně zde platí pořekadlo, že prevence je lepší než léčba.

 Chcete-li si nechat takto zkontrolovat zdravotní stav svého zvířecího seniora, můžete se objednat na konkrétní hodinu na telefonním čísle naší kliniky: 286 880 596