Veterinární klinika ViaVet

GYNEKOLOGICKÝ PACIENT

Pacientem byla kočka, léčena pro opakující se zácpy s podezřením na bezoáry. Majitelem je starší pán, který sám mezi návštěvami pobýval v nemocnici. Když se zácpová návštěva konala již potřetí, provedli jsme RTG vyšetření s kontrastní látkou. Na základě tohoto vyšetření bylo přistoupeno k laparoskopii (průchodnost střev nebyla dobrá a na některých místech byl průchod střevy značně zúžen).


Kontrastní RTG před operací

 


Břicho před operací

Po otevření břišní dutiny dostal celý případ jiné rozměry. Jednalo se o obrovskou pyometru - zánět dělohy, která se sice celkem často vyskytuje u starších fen, ale u koček je poměrně vzácná. O rozsahu pyometry svědčí nejen následující obrázky s porovnáním dělohy k velikosti zapalovače, ale také fakt, že kočka před operací vážila 3,3 kg a samotná děloha po vyjmutí 1,2 kg což je víc jak 1/3 celkové váhy!!!


Naplněná děloha po vybavení z dutiny břišní

 


Velikost naplněné dělohy v porovnání s velikostí zapalovače