Veterinární klinika ViaVet

INTERNÍ PACIENT

Tento pacient byl léčen dva měsíce antibiotiky s podezřením na zápal plic. Během této doby zhubnul z původní hmotnosti 50 kg na 22 kg, odmítal potravu, polehával, ztíženě dýchal a trpěl permanentně zvýšenou teplotou. V době, kdy se dostal na naši kliniku, byl již ve velmi žalostném stavu. Na snímcích jsou vidět výrazně vystouplé kosti, zvláště na hlavě. Pacient byl připojen na infůze a byla provedena podrobná vyšetření. Po vyhodnocení výsledků rozborů krve a RTG byla stanovena diagnoza - aspirační pneumonie.

poslech plic vážení při příjmu vážení při příjmu
Poslech ani váha nevěstily nic dobrého

Dlouhodobá aplikace infůzních roztoků, změna antibiotik a dalších léčiv doprovázená zvýšenou péčí majitele vedla k postupnému zlepšování zdravotního stavu. Po měsíci léčby vážil pacient 26 kg, byl živější a evidentně se mu vracela chuť do života. Po dalším měsíci, tedy po dvou měsících od počátku léčby již vážil 30,5 kg a majitel spokojeně konstatoval, že z hlediska chování již neshledává žádný rozdíl mezi stavem současným a dobou před vznikem onemocnění. Kontrola RTG prokázala stabilizaci procesu probíhajícího v plicní tkáni.

Nyní je Bad již veselý a v dobré kondici.
veselý Bad veselý Bad