Veterinární klinika ViaVet

ONKOLOGICKÝ PACIENT

Tento pacient byl svým ošetřujícím veterinárním lékařem odeslán na specializované chirurgické pracoviště jako stěží operabilní. Na našem pracovišti jsme ho přijali a při předoperačním vyšetření potvrdili, že se skutečně jedná o nádor na levé straně břicha velikosti středního míče. Komplikací bylo i prorůstání nádoru do pobřišnice. Na žádost majitele jsme přistoupili k operaci.

nádor před operací
Nádor před operací

průběh operace průběh operace
Průběh operace

srovnání velikosti nádoru a pacienta
Výsledné porovnání

Operace byla provedena úspěšně.