Veterinární klinika ViaVet

ORTOPEDICKÝ PACIENT I

Roční kocourek Leon Čikčulín si zlomil stehenní kost v blízkosti kolenního kloubu. Úlomek kosti byl navíc posunutý směrem dozadu.

Skiaskopické vyšetření před operací
Dislokovaná zlomenina

Leona jsme uvedli do celkové injekční anestezie. Musely se obnažit kostní úlomky, které se pak k sobě správně přiložily a zafixovaly dvěma hřeby. Vzhledem k lokalizaci zlomeniny nebyla náprava jednoduchá. Po tomto vnitřním zafixování úlomků se zašily měkké tkáně a kůže.

Skiaskopické vyšetření po operaci
Zlomenina zafixovaná dvěma hřeby

Po operaci byla nasazena antibiotika a Leon chodil na pravidelné kontroly rány a po vyjmutí kožních stehů také na kontroly průběhu hojení zlomeniny. Za tři měsíce po operaci se hřeby z kosti vyjmuly.

Skiaskopické vyšetření po vyjmutí hřebů Leon Čikčulín
RTG po vyjmutí hřebů a spokojený pacient

Dnes Leonek chodí bez problémů a ani nekulhá.