Veterinární klinika ViaVet

PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE U PSA A KOČKY

VYŠETŘENÍ PŘED OPERACÍ A ANESTEZIÍ

   Hlavním důvodem předoperačního vyšetření je odhalit onemocnění, která mají vliv na průběh anestezie. Každá anestézie bývá vždy doprovázena určitým rizikem. Mimo základního klinického vyšetření, kdy posuzujeme např. teplotu, váhu, výživný stav, dehydrataci atd. se soustřeďujeme zejména na kontrolu činnosti kardiovaskulárního a dýchacího oběhu. U starších pacientů před plánovanou operací provádíme rozsáhlejší vyšetření a dle situace doporučujeme vyšetření krve. Jedná se o hematologické vyšetření a biochemické vyšetření zaměřené zejména na posouzení fukce jater a ledvin. Tyto orgány jsou nejvíce zatěžovány při odbourávání a vylučování anestetik v průběhu narkózy a po ní. U některých pacientů zavádíme do žíly kanylu, abychom si zajistili rychlý přístup do krevního oběhu.
    Po podání anestetika pacientovi dochází k postupnému usínání. Je vhodné, aby v této fázi majitel zůstal se svým zvířetem a působil na něj uklidňujícím dojmem. Některá anestetika vyvolávají krátce po podání zvracení. Právě proto je nutné, aby pacient před operací dodržel stanovenou hladovku.

    Příprava pacienta na operační zákrok:
  • 12-24 hodin hladovka u dospělých
  • 4-8 hodin u mláďat do 6. týdnů věku za účelem prevence vdechnutí případných zvratků
  • vodu odeberte nejpozději 2 hodiny před plánovaným zákrokem

 

POOPERAČNÍ PÉČE

   Po zákroku obvykle aplikujeme injekčně antibiotika a léky proti bolesti, otoku a zánětu. Majitele poté telefonicky informujeme a pacienta ukládáme do našich boxů, které jsou vybaveny teplou dekou, vpřípadě nutnosti i vyhřívanou podložkou a pacienti jsou pod dozorem.

   Tlumení bolesti není dlouhodobě nutné po všech operačních zákrocích a u většiny operačních zákroků se již při anestézii podává látka, která zabezpečí krátkodobé pooperační tlumení bolesti. U silně bolestivých zákroků se dávají analgetika i po dobu několika dnů po operaci. Jsou však typy zákroků, u kterých je mírná bolestivost žádoucí z důvodů chování pacienta v období rekonvalescence. K podávání analgetik je nutno přistupovat individuálně s ohledem na typ zákroku, věk a temperament pacienta a s ohledem na psychický stav zvířete.
    Pacienty většinou předáváme již probuzené. Doma zvíře uložte do tepla, bude ještě unavené a dezorientované. Doba potřebná k úplnému zotavení se z anestezie je individuální. Až bude zvíře plně při vědomí, nabídněte mu vodu k pití. Krmení se nabízí většinou až druhý den po operaci, když už je pacient sám schopen pít a bez problémů polykat. Strava by měla být kašovitá (rozmočené granule nebo konzerva a nebo rozmixovaná rýže s libovým kuřecím masem). Je vhodné podávat krmivo častěji a po malých dávkách.
    Druhý den po operaci následuje kontrola celkového stavu pacienta a podle závěru vyšetření se pokračuje v další léčbě. Pokud to stav pacienta dovoluje, probíhá jeho další léčba v domácí péči (pravidelné podávání tablet, toaleta rány atd.). Pokud máte problémy s podáváním tablet, je možné pokračovat v injekčních aplikacích. Kožní stehy se vytahují 10-12 dní po operaci.

Péče o ránu:
   1 - 2x denně oplachovat ránu dezinfekcí (Betadine nebo hypermangan naředěný vodou). Rána se kontroluje a udržuje v čistotě a v suchu. Nutné je zabránit pacientovi, aby si ránu olizoval a okusoval. Nejjednodušší je nasazení ochranného límce, který se sundavá pouze při krmení a pití, ale ani to u některých zvířat není nutné, protože se brzy s límcem naučí zacházet.
    Při komplikacích je vhodné ihned dojít k lékaři, protože rychlé odhalení problémů umožní jejich včasné řešení. Mezi možné kompikace patří zejména případná rozvíjející se infekce rány, narůstající otok, hromadění tekutiny v ráně, známky prasknutí jizvy nebo nekróza (odumření) tkáně. Ke komplikacím většinou dochází 3.- 5. den po operaci. Pokud se Vám zdá, že hojení neprobíhá správně, kontaktujte ošetřujícího lékaře.
   Při delším ponechání šicího materiálu v ráně se zvyšuje nebezpečí nepřiměřené tvorby jizvy a možnost vstupu infekce podél vláken do podkoží. Dodržujte proto termín vyndání stehů.

Pohyb:
   Podle druhu operace se volí i pohybový režim. Zpočátku jen krátké vycházky, nejlépe na vodítku, žádné skákání či volné pobíhání!