Veterinární klinika ViaVet

PRAVIDELNÁ VAKCINACE

Vakcinace psů
   Vakcinace psů se provádí proti mnoha nemocem. Nejznámější jsou: vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, leptospiróza, infekční laryngotracheitida, parainfluenza, koronaviróza, lymská borelióza a další. Ze zákona vyplývá povinnost vakcinovat pouze proti vzteklině. Protože však i ostatní jmenované choroby jsou velmi nebezpečné a v mnoha případech smrtelné, lze jen doporučit vakcinaci i proti nim. Nezanedbatelný není ani fakt, že léčba těchto onemocnění je stále více cenově mnohonásobně vyšší než samotná vakcinace.
  U psů, kteří se pohybují na místech s velkou koncentrací psů (cvičiště, hotely, výstavy, městské parky) doporučujeme také očkování proti respiračním onemocněním.
   Existuje několik doporučených schémat vakcinace. Jejich odlišnosti jsou dány druhem očkovací látky. Společnou zásadou však je, že mláďata se očkují několikrát za sebou v 3týdením intervalu. Začíná se dle podmínek chovu na 6 nebo 8 týdnech stáří a je doporučeno opakování v roce věku a pak znovu každý rok.

Vakcinace koček
   Kočky se začínají vakcinovat ve věku 8 - 9 týdnů s revakcinací ve 12 týdnech. Také zde se doporučuje přeočkování na roce života a pak každý rok. Obvykle se doporučuje vakcinovat proti panleukopénii koček, infekční rhinotracheitidě, kaliciviróze koček, chlamydióze a vzteklině. Stále častěji však nabývá na významu očkování proti infekční leukémii a dalším chorobám.

Vakcinace proti vzteklině
   Vakcína proti vzteklině se kočkám i psům aplikuje poprvé většinou na půl roce věku. Bohužel, ještě stále se setkáváme s mylným názorem, že kočku není nutné proti vzteklině vakcinovat. Tento omyl je obzvlášť nebezpečný u koček běžně se pohybujících mimo lidské obydlí. Kočka totiž na rozdíl od psa nemá plot jako překážku a její pohyb bývá neomezený.

Obecně o vakcinaci
  Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata a pokud možno v době pohlavního klidu. Není nejvhodnější ani vakcinace v době březosti. Nezlobte se na svého veterinárního lékaře, když klinickým vyšetřením před vakcinací zjistí onemocnění a odmítne vakcinaci.Takové odmítnutí je jen pro dobro Vašeho miláčka.
   Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou pro organismus cizí bílkovinou, je dobré počítat s možností vedlejších reakcí. Tyto reakce mohou být od drobného svědění až po kopřivku, otoky víček a kožních záhybů. Může se objevit i zvýšená teplota, nechutenství a apatie. Vedlejší příznaky sice nejsou příliš časté, ale při jejich vzniku se nebojte konzultovat další postup se svým lékařem.
  Dnes se používají většinou kombinované vakcíny, které zajišťují jedním vpichem ochranu proti více nemocem.To však není důvod k vyžadování vytváření dalších kombinací. Žádná vakcína není zárukou univerzálního zdraví a nechrání proti všem nemocem. Navíc je otázkou imunitního systému konkrétního jedince, jak velkou tvorbou protilátek na konkrétní vakcínu odpoví. Přesto má vakcinace velký smysl, protože pokud by byla prolomena imunita proti danému onemocnění, je pak průběh nemoci mnohem mírnější, než kdyby zvíře nebylo vakcinováno vůbec.